Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu :

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep wyposazenie-gastronomii.pl obsługiwany jest przez firmę NOTUS  Leokadia Bęben z siedzibą w Rawie Mazowieckiej,  Podlas 50, NIP 947-120-10-79 , zwaną dalej NOTUS.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy wyposazenie-gastronomii.pl, znajdujący się pod adresem www.wyposazenie-gastronomi.pl , służy do dokonywania zakupów produktów dla wyposażenia gastronomii za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do zakupów w sklepie internetowym wyposazenie-gastronomii.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Oferta sklepu internetowego wyposazenie-gastronomii.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie http://www.wyposazenie-gastronomii.pl/koszyk.html, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez NOTUS.
2.6. Wysyłając ze sklepu internetowego wyposazenie-gastronomii.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma NOTUS  jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
2.7. Sklep internetowy wyposazenie-gastronomii.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. Firma NOTUS zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli (a) transakcji nie uda się zautoryzować w każdym systemie płatniczym, z którym współpracować będzie sklep internetowy wyposazenie-gastronomii.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub zrealizowany poprawnie e-przelew), (b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub (c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
2.9. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
2.10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem NOTUS.
2.11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wyposazenie-gastronomii.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. NOTUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach NOTUS zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową, zgodnie z pkt 4.3. i 4.4. niniejszego Regulaminu.
2.12. NOTUS prowadząca sklep internetowy wyposazenie-gastronomii.pl, wystawia dokument sprzedaży – (dokument wydania/faktura konsumencka). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

3. KOSZTY DOSTAWY

3.1.  Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy uzależniony od formy płatności, miejsca dostawy, wagi i wymiarów towaru. Dla zamówień płatnych przelewem koszt standardowej przesyłki (do 30 kg) wynosi 20,00 zł netto (24,60zł brutto), wysyłka za pobraniem 25,00 zł netto (30,75zł brutto).
Przesyłki niestandardowe są wyceniane indywidualnie.
Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy przewozowej "DPD".
Przy zamówieniach powyżej 700,- zł netto wysyłka gratis.

4. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

4.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej "DPD".
4.2. NOTUS zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny na stronie http://www.wyposazenie-gastronomii.pl/koszyk.html/
4.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
4.3.1 . sprawdzeniu przez NOTUS kompletności wysłanych danych,
4.3.2. skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
4.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek NOTUS wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o szczegółach zamówionej przesyłki.
4.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli NOTUS telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem NOTUS  tel.(46) 814 30 00.

5. REKLAMACJE I GWARANCJE

5.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
5.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą.
5.3. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora.
5.4. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy.
5.5. Odstąpienia od umowy kupna należy kierować bezpośrednio do NOTUS drogą listowną, mail'ową lub telefonicznie. 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1 . Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.
6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą tace lub patery) lub plomby zabezpieczające towar.
6.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez NOTUS zwróconego towaru, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez NOTUS na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.

7. Google Analytics i Polityka cookies

Google Analytics to system analizy sieciowej, który pozwala na uzyskanie m.in. dokładnych statystyk odwiedzin oraz użytkowania strony. Może służyć również do poprawy jakości funkcjonowania sklepu internetowego oraz stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Google Analytics gromadzi m.in. pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
Użytkownik może zrezygnować z obsługi cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

NOTUS zastrzega sobie prawo do:
8.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
8.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego wyposazenie-gastronomii.pl,
8.3 . wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego wyposazenie-gastronomii.pl,
8.4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@notus.com.pl . NOTUS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL. Dane te nie są znane Sprzedającemu – są przesyłane bezpośrednio do firmy bezpośrednio rozliczającej transakcję, z którą współpracuje sklep wyposazenie-gastronomii.pl

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@wyposazenie-gastronomii.pl .

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:


alt
NOTUS Leokadia Bęben
Podlas 50
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 30 00, fax (46) 814 30 08
e-mail: sklep@wyposazenie-gastronomii.pl

 

Przejdź do strony głównej
Nasze dane
 • NOTUS Leokadia Bęben
  96-200 Rawa Mazowiecka
  Podlas 50
  Regon: 100410048
  NIP: 947-120-10-79

 • E-mail:notus@notus.com.pl
 • Telefon(46) 814 30 00
  697 333 730
 • Gadu GaduAneta 20312799
  Maria 68827173
 • Godziny działania sklepu
  Odpowiemy na Państwa pytania

  od poniedziałku do piątku

  w godzinach 8:00 - 16:00

Polecamy
PromocjaKoszyk na chleb lub owoce 28 x 21 cm

Koszyk na chleb lub owoce 28 x 21 cm

90,00 zł54,46 zł brutto44,28 zł netto
PromocjaPojemnik na konfitury chłodzony - 1 litr

Pojemnik na konfitury chłodzony - 1 litr

139,00 zł134,07 zł brutto109,00 zł netto
Promocje
PromocjaPatera do ciast i przekąsek, polerowana

Patera do ciast i przekąsek, polerowana372,24 zł367,77 zł brutto299,00 zł netto

PromocjaTaca okrągła - 38 cm

Taca okrągła - 38 cm52,89 zł42,31 zł brutto34,40 zł netto

PromocjaŚwieczniki na tea lighty H -12,5 cm - 2 sztuki

Świeczniki na tea lighty H -12,5 cm - 2 sztuki120,00 zł83,64 zł brutto68,00 zł netto

PromocjaKoszyk na chleb lub owoce - Ø 17 cm

Koszyk na chleb lub owoce - Ø 17 cm66,00 zł46,49 zł brutto37,80 zł netto

PromocjaStojak dyspenser do misek 140 mm drewniany bez misek

Stojak dyspenser do misek 140 mm drewniany bez misek200,00 zł162,36 zł brutto132,00 zł netto

PromocjaStojak na menu..

Stojak na menu..25,00 zł16,61 zł brutto13,50 zł netto

PromocjaPłyta grzewcza ''ECONOMIC'' - 53 x 32,5 cm

Płyta grzewcza ''ECONOMIC'' - 53 x 32,5 cm700,00 zł426,20 zł brutto346,50 zł netto

PromocjaŚwiecznik

Świecznik139,00 zł119,31 zł brutto97,00 zł netto

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl